Όροι χρήσης-shop

 

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλες τις κατηγορίες περιλαμβάνουν και τον Φ.Π.Α 24%, αφορούν ενοικίαση για μία ημέρα και συμπεριλαμβάνουν την μεταφορά και την εγκατάσταση στον χώρο σας για τοποθεσίες εντός Αττικής.Για εκτός Αττικής υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση που υπολογίζεται βάση απόστασης και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη.

 
Η άρτια κατάσταση των προϊόντων μας κατά την παράδοσή τους στο χώρο του πελάτη και η αψογη λειτουργία τους η οποία θα διαπιστώνεται μετά από κοινού δοκιμή,είναι κάτι που επιβάλλεται,όπως και η εξίσου άρτια κατάσταση τους από πλευράς ενοικιαστή,κατά την απομάκρυνση των προϊόντων από τον χώρο διεξαγωγής του event.
Οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο εξοπλισμός, κατά τη διάρκεια παραμονής του, στο χώρο του πελάτη και δεν έχει να κάνει με ελαττωματικό προϊόν,την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο πελάτη,ο οποίος και βαρύνεται με το κόστος επιδιόρθωσής της(το ποσό αποζημίωσης ορίζεται ανάλογα με το κόστος επισκευής, που ορίζει ο εκάστοτε επίσημος αντιπρόσωπος του υπό ζημία προϊόντος.Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα να επισκευαστεί,τότε χαρακτηρίζεται ως ”κατεστραμένο” και ο πελάτης θα πρέπει να καταλάβει εξ ολοκλήρου το ποσό λιανικής πώλησης του προϊόντος).
Κατά την ενοικίαση,ο πελάτης θα υπογράφει μία ”φόρμα εξοπλισμού” η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τα προϊόντα που θα έχουν χρησιμοποιηθεί-ενοικιαστεί,προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση μετά το πέρας της εκδήλωσης.Εάν κατά την περισυλλογή του εξόπλισμου,μετά το πέρας της εκδήλωσης,διαπιστώθει πως υπάρχουν αντικείμενα που ενώ βρίσκονται στην αρχική “φόρμα ενοικίασης”,λείπουν από τον χώρο,τότε θα θεωρούνται επιτόπου “κατεστραμένο” υλικό,με υποχρέωση από τον πελάτη πλήρους αντικατάστασής του.
 
Η εταιρία Party Productions δεν φέρει ευθύνη αν τα επιλεγμένα από τον πελάτη προϊόντα δεν καλύπτουν εν τέλει τις απαιτήσεις του υπό διοργάνωση event.Κατά την επικοινωνία που θα ακολουθεί το αίτημα ενοικίασής σας,ένας ειδικός θα σας ενημερώνει αν ο εξοπλισμός επαρκεί για τον χώρο και τον σκοπό για τον οποίο πρόκειται να στηθεί.Παρόλαυτα η εκτίμηση είναι πάντοτε υποκειμενική αν πρώτα δεν έχει γίνει αξιολόγηση του χώρου.Για την περίπτωση που ζητηθεί απο τον πελάτη να γίνει αξιολόγηση του χώρου, κατόπιν συνεννόησης θα κλείνεται ραντεβού με συνεργάτη μας,τουλάχιστον δύο μέρες πριν το event(κόστος σαράντα ευρώ).

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε,χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την εταιρία μας για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα και οργανισμοί που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρία μας.